English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

22 Nisan 2013 Pazartesi

BEBEKLER DOĞARKEN NİÇİN AĞLAR? SÛFİ CEVAP VERİYOR:BEBEKLER DOĞARKEN NİÇİN AĞLAR? 
SÛFİ CEVAP VERİYOR:
* Yetmişbin perde*, Allah'ı madde ve his dünyasından ayırır.
* Ve her nefs, doğmadan önce bu yetmişbin perdeden geçer...
* Böylece bebek ağlayarak doğar. Çünkü nefs, Allah'tan ayrıldığını bilir.
* Bu perdelerden geçiş, unutkanlığı/nisyanı beraberinde getirmiş ve dolayısiyle kişiye insan** denmiştir.
* Sufiliğin yani dervişlik yolunun gayesi, ona, bu bedende yaşarken, bu hapishaneden kurtuluşu sağlamak, yetmişbin perdenin ilhamını vermek ve Bir ile asli Birlik'e dönüşünü temin etmektir.

R. A. Nicholson "günümüz Rifai dervişlerinden birinden" diyerek isim vermeden aktarıyor: İslam Sûfîleri, çev., Mehmet Dağ vd, 1978, Kültür Bakanlığı Yay., s. 13

* Not: Yetmişbin perde kavramı temel hadis kollesiyonlarından biri olan Müslim'in Sahih adlı kitabında yer alan İslam Peygamberi'nin sözünde geçer: "Şüphesiz Allah’ın nuru ve karanlığı arasında yetmiş bin perde vardır." 
* İnsan sözcüğü, bir görüşe göre unutmak anlamına gelen bir kökten gelir Arapça'da.0 yorum:

Yorum Gönder