English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

1 Aralık 2013 Pazar

"Sufi ile Terapist" Etkileşim Yayınları'nda çıktı.

Ali Rıza Bayzan’ın 1993'ten beri üzerinde çalıştığı "Sufi ile Terapist" adlı kitabı Etkileşim Yayınları'nda çıktı.

Prof. Dr. Kemal Sayar kitap hakkında şöyle yazıyor: "Sûfi ile Terapist çok kapsamlı ve güzel bir çaba. Bu alanda öncü bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum." 

Fotoğraf: Sema Üstünol Dalbudak


Kitapyurdu, NT ve idefix'ten de indirimli olarak temin edilebilir:
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=653029&sa=139126388

http://www.nt.com.tr/catalog/product/view/id/45114/category/56/

www.idefix.com/kitap/sufi-ile-terapist-ali-riza-bayzan/tanim.asp?sid=LSERGMNPZT1TI7E6O43Y

Etkileşim Yayınları tel: 0212) 551 32 25


30 Nisan 2013 Salı

"Sufi ile Terapist" çıktı


Ve nihayet "Sufi ile Terapist" çıktı:)) 
1993'ten beri üzerinde çalıştığımız, "Sufi ile Terapist" artık kitapçılardaki yerini aldı. (2013, Etkileşim Yayınları, 284 sayfa)

Kitap hakkında Prof. Dr. Hayati Hökelekli şöyle yazıyor:
"Çok köklü ve zengin tasavvuf geleneğimizin temel kavram ve yaklaşımlarının günümüz psikoloji birikimi çerçevesinde ele alınıp güncellenmesinin kolay başarılabilecek bir iş olmadığını biliyorum. 
Sûfî ile Terapist bu yönde atılmış önemli ve öncü bir çalışmadır. Dilinin sade ve anlaşılır olması, en karmaşık konuları kolay okunur hale getiriyor." 

Kitap hakkında Prof. Dr. Kemal Sayar şöyle yazıyor:
"Sûfi ile Terapist çok kapsamlı ve güzel bir çaba. Bu alanda öncü bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum." 

Prof. Dr. Erol Göka, Dr. Hayati Bice, Doç. Dr. İbrahim Gürses, Doç. Dr. Ahmet Albayrak, Dr. M. Faik Özdengül, Özlem Kamber'in değerlendirmeleri kitapta yer alıyor.

En hızlı temin etme yollarından biri:


22 Nisan 2013 Pazartesi

BEBEKLER DOĞARKEN NİÇİN AĞLAR? SÛFİ CEVAP VERİYOR:BEBEKLER DOĞARKEN NİÇİN AĞLAR? 
SÛFİ CEVAP VERİYOR:
* Yetmişbin perde*, Allah'ı madde ve his dünyasından ayırır.
* Ve her nefs, doğmadan önce bu yetmişbin perdeden geçer...
* Böylece bebek ağlayarak doğar. Çünkü nefs, Allah'tan ayrıldığını bilir.
* Bu perdelerden geçiş, unutkanlığı/nisyanı beraberinde getirmiş ve dolayısiyle kişiye insan** denmiştir.
* Sufiliğin yani dervişlik yolunun gayesi, ona, bu bedende yaşarken, bu hapishaneden kurtuluşu sağlamak, yetmişbin perdenin ilhamını vermek ve Bir ile asli Birlik'e dönüşünü temin etmektir.

R. A. Nicholson "günümüz Rifai dervişlerinden birinden" diyerek isim vermeden aktarıyor: İslam Sûfîleri, çev., Mehmet Dağ vd, 1978, Kültür Bakanlığı Yay., s. 13

* Not: Yetmişbin perde kavramı temel hadis kollesiyonlarından biri olan Müslim'in Sahih adlı kitabında yer alan İslam Peygamberi'nin sözünde geçer: "Şüphesiz Allah’ın nuru ve karanlığı arasında yetmiş bin perde vardır." 
* İnsan sözcüğü, bir görüşe göre unutmak anlamına gelen bir kökten gelir Arapça'da.Ahmed er-Rifai (Sûfi Pir ö. 1182)Kim ki halka karşı kibirlenir ve kendisini onlardan üstün görürse, 
Allah katında alçalır.

Ahmed er-Rifai (Sûfi Pir ö. 1182)

Üsküdar'da Perşembe Tekkesi: Rifai Yolu'nun İstanbul'daki merkezi idi, şimdi virane.

18 Nisan 2013 Perşembe

BİLGİ, insanın SUSUZLUĞUNU ALIRBİLGİ, insanın SUSUZLUĞUNU ALIR ...
ama AŞK, ıslanan bu TOPRAĞI GÜLİSTAN EYLER ...

BİLGİ, insanı birbiriyle KONUŞTURUR ...
ama AŞK, KONUŞULANI CENNET MASALI EYLER ...

BİLGİ, SIĞ ve HEYECANSIZDIR..öğretir ama cılız bir alevdir epi topu..
oysa AŞK, DERİN ve DELİRTECEK kadar ürkütücü bir ATEŞ'tir..gireni kül eder ...

ee yolcu !..
var mısın benimle ATEŞ DENİZİni mumdan bir gemiyle geçmeye ?

(layha)

Hayır

Fotoğraf: Allah'ın elçis Hz Muhammed kendisinden herhangi bir şey istendiğinde, asla ‘hayır’ dememiştir.
Resullullah’tan bir şey istendiği zaman, eğer bu isteği yerine getirmek isterse ‘peki’ derdi.  
Yapmak istemediği zaman da susardı.
Hiç bir şey için ‘hayır’ dememiştir.”

Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, III, 1181

paylaşım: Özlem


Allah'ın elçis Hz Muhammed kendisinden herhangi bir şey istendiğinde, asla ‘hayır’ dememiştir.
Resullullah’tan bir şey istendiği zaman, eğer bu isteği yerine getirmek isterse ‘peki’ derdi. 
Yapmak istemediği zaman da susardı.
Hiç bir şey için ‘hayır’ dememiştir.”

Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, III, 1181

Cömertlik

Fotoğraf: Cömertlik, Cennet’te bir ağaçtır. 
Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. 
O dal onu Cennet’e götürmeden bırakmaz. 
Cimrilik de Cehennem’de bir ağaçtır. 
Cimri de bu ağacın bir dalını yakalamıştır. 
O dal, o adamı, Cehennem’e götürmeden bırakmaz.
Cömerdin yemeği şifâ, cimrininki hastalıktır.
Cömertlik bütün ayıpları örter.

İbrahim Murat, Mevlâna’nın 7 Sırrı, 2010, İlgi Kültür Sanat Y.

Paylaşım: Özlem


Cömertlik, Cennet’te bir ağaçtır. 
Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. 
O dal onu Cennet’e götürmeden bırakmaz. 
Cimrilik de Cehennem’de bir ağaçtır. 
Cimri de bu ağacın bir dalını yakalamıştır. 
O dal, o adamı, Cehennem’e götürmeden bırakmaz.
Cömerdin yemeği şifâ, cimrininki hastalıktır.
Cömertlik bütün ayıpları örter.

İbrahim Murat, Mevlâna’nın 7 Sırrı, 2010, İlgi Kültür Sanat Y.


17 Nisan 2013 Çarşamba

Güzel kimdi gerçekten ve neydi güzellik!


Güzel kimdi gerçekten ve neydi güzellik!

Kolay bulunsun diye cevabı, kendi güzelliğinden halka güzellik vermişti Hak. Görelim ve gördükçe Güzel’e yakınlaşalım diye güzelliği yaratmıştı; ve güzelliğin hamuruna kendi nurundan bir nur katmıştı.

İskender Pala, Kitab-ı Aşk

Fotoğraf: La'nce Black (Mandarin Ördeği)İnsan Olma Psikolojisi


* Gelişim ve kendini gerçekleştirme acı, üzüntü, keder ve kargaşa olmadan olabilir mi?
* Üzüntü ve acı insanların gelişimi için gerekli ise insanların acı ve üzüntüden sürekli olarak korunmaya çalışmaktan kaçınmalıyız.
* Acı ve üzüntü bazen yapıcı olabilir ve nihai olumlu sonuçları göz önüne alınırsa arzu edilebilir.

Abraham Maslow (Humanist psikolojinin öncüsü ö. 1970)
İnsan Olmanın Psikolojisi, 2001, Kuraldışı Y., s. 14Tasavvuf yolu
Tasavvuf yolunun başında olan müride, daima tevbe etmesi emredilir. 
Tevbe, kınanmış hare­ketlerin övülen hareketlere dönüştürülmesidir.

Ebu Muhammed Sehl (Sûfi ö. 896)

Resim: S.a. Noory

Akil İnsanları


AKIL İNSANLARI hâlâ heybesini doldurma peşindedir ki bundan sebep enaniyet elbiselerini süslerler yaşamlarında ...

oysa SEZGİ İNSANLARI, o heybeyi boşaltma derdinde olduğu için sürekli düşler görür..karanlıkta kalan imgeleri,içlerindeki şafağa uyandırarak ve her uyanışla da daha da eksilerek üstelik !..

ahh ne kutlu bi kader ,)

(layha)Ali Rıza Bayzan'ın hazırlanmakta olan "Sûfi'nin Defteri" adlı kitabından


* Kalbimizin bir tarafında şeytani benliğimiz var elbette ve bize binbir türlü yanlış yaptırıyor bu da tamam.
* Ama biz gene de elden geldiğince ilahi nefes olan ruhumuzdan kalbimizin kralı yapmaya çalışmalıyız. 
* Elbette dört dörtlük değiliz, belki de olamayacağız, ama bu uğurda çaba göstermek de güzel değil mi?
* Ne kadar yanlış yaparsak yapalım, kendimizden, içimizdeki ilahi nefesten ümit kesmek için hiç bir neden yok!
* Kur'an "Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin." buyurmuyor mu zaten. (Zümer Sûresi, ayet 53 )
* Her daim ümit üzere olun dostlar.

Ali Rıza Bayzan'ın hazırlanmakta olan "Sûfi'nin Defteri" adlı kitabından

Levha: “La-teknatû mir-rahmetillah: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin…” (Zümer Sûresi, 53.ayetten)
Hat: Celî Sülüs / Macid AyralSufi'lere göre sevgi* Sûfilere göre Allah'ı sevmek istiyorsanız veya Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız kibirli olmayacaksınız. 
* Kindar, cimri, riyakâr, hırsla dolu olmayacaksınız. 
* Bu hastalıklar dolu gönülle Allah sevilmez Allah da bu gönülü sevmez.

Prof. Dr. Mustafa Kara, Altınoluk Röportaj, 2001 Nisan, Sayı: 182

Sûfi ile Terapist


Mevlana / Divan-ı kebir


* Gam evinde oturup kalmak, manen zayıf ve az himmet sahibi olmaktandır! 
*Himmetsiz bir kişinin gönlünde nasıl olur da senin sevgi sırların bulunabilir? 
* Neyi çok seviyorsan, neyin üstüne titriyorsan, bil ki, sen osun, senin değerin ancak odur! İşte bu yüzdendir ki, Hakk aşığının gönlü arşın da üstündedir! 

Mevlana / Divan-ı kebir 

Foto: Janna Pham


1 Şubat 2013 Cuma

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

Fotoğraf: * Sûfilerin kaderci olduklarına, irade özgürlüğünü yok saydıklarına dair yaygın bir kanı varsa da bu yanlıştır. 
* Örneğin Tasavvuf'un temel klasiklerinden Taarruf'ta şöyle yazar: "Sûfiler, insanların yapıp ettikleri şeyler konusunda irade ve tercih sahibi olduklarında görüş birliği halindedir."* 
* Bazı Sûfi Yolu'ndan bazı insanların kaderci gibi düşünüyor olmasını tüm sûfilere genellemek çocuksu bir akıl yürütmedir.
* Bir de şunu düşünmek gerek: Sûfiler kaderci olsalardı hem kendilerinin hem insanların ahlaki standartlarını yükseltmek için niçin savaş versinler?

* Kelabazi (ö. 995), Taarruf, çev., S. Uludağ, 1979, Dergah Y., s. 77

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

* Sûfilerin kaderci olduklarına, irade özgürlüğünü yok saydıklarına dair yaygın bir kanı varsa da bu yanlıştır. 
* Örneğin Tasavvuf'un temel klasiklerinden Taarruf'ta şöyle yazar: "Sûfiler, insanların yapıp ettikleri şeyler konusunda irade ve tercih sahibi olduklarında görüş birliği halindedir."*
* Bazı Sûfi Yolu'ndan bazı insanların kaderci gibi düşünüyor olmasını tüm sûfilere genellemek çocuksu bir akıl yürütmedir.
* Bir de şunu düşünmek gerek: Sûfiler kaderci olsalardı hem kendilerinin hem insanların ahlaki standartlarını yükseltmek için niçin savaş versinler?

* Kelabazi (ö. 995), Taarruf, çev., S. Uludağ, 1979, Dergah Y., s. 77

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

ey dünya

Fotoğraf: Bu dönüş daha ne kadar sürecek?
Ey dünya... bu ne zulümdür? 
Biraz sakin ol...
Her akşamın arkasında bir sabah, her yükselişin sonunda bir alçalış vardır.

Nizamî (Sûfi ö. 1209)
Mahzen-i Esrar, çev., M. Nuri Gençosman, 1990, MEB Y.

Paylaşım: Ali Rıza Bayzan


Bu dönüş daha ne kadar sürecek?
Ey dünya... bu ne zulümdür? 
Biraz sakin ol...
Her akşamın arkasında bir sabah, her yükselişin sonunda bir alçalış vardır.

Nizamî (Sûfi ö. 1209)
Mahzen-i Esrar, çev., M. Nuri Gençosman, 1990, MEB Y.
Sûfi ile Terapist