English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

17 Ocak 2012 Salı

Sufi ile Terapist


 

Hafız-ı Şirazi 

Saki, 

kalk, 

ver şu kadehi; 

Sat anasını gamın, kederin. 


Şarap kadehini ver elime;
Atayım sırtımdan şu mavi cübbeyi.

Akıllılar kötüye çıkarır sarhoşun adını.
Kim dinler şânı, şöhreti, ârı!

Ver badeyi, haydi,
nedir bu gurur
bu çalım?
Toprak yağsın serkeş nefsin başına!

Hafız-ı Şirazi
(Sûfi şair. XIV. yüzyıl) çev., Mehmet Kanar


Sufi ile Terapist


 Kimisi bilmediğini bilmez, bilirim der; kimisi bildiğini bilmiyor zanneder. 

 Bilmemeyi bilmekle, bildiğini bilmemek aynı değildir. 

 Kurtulanlar, bilmediğini bilenlerle, bildiğini bilmeyenlerdir. 

 Onlar birbirini bilir, birbirinden bilir, birbiriyle bilir.

Tapduk Sultan

İskender Pala/Od


aşk


Aşk, ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanattır, sonsuzluğun ümididir. 

Nurettin Topçu/Var Olmak 

(Sûfi düşünür. Ö 1975)

Sufi ile TerapistSûfi Pir İbn Ataullah İskenderi'nin bir duası (ö. 1309)

Allahım

Ne kadar lütufkârsın

bunca bilgisizliğime karşın

ve bütün kötülüklerime

ne kadar merhametlisin

ne kadar yakınsın bana

sana ne kadar uzağım bense
Sufi ile Terapist


MANEVİ AİLE
 
İnsanların manevi gelişme ile ilgilendiklerini, ama bir gruba girmek 

istemediklerini duyduğum zaman bana tuhaf geliyor. (...)
 
İşi kendi başımıza gerçekleştiremeyiz; başkalarının deneyimlerinden öğrenmeye 

ihtiyacımız vardır; başkalarının kendimizi bize göstermesine ve kendimizi 

bütünleştirmemize yardımcı olmasına ihtiyacımız vardır.

Kabir Helminski (Amerikalı Mevlevi Sûfi)
Bilen Kalp, çev., R. Algan, İst.-2006, s. 168 vd

Grup için okul demek daha doğru; tabi okul bir amaç değil ruhsal gelişim için bir 

amaç olmalıdır. Sûfi ile Terapist

Sufi ile Terapist


 Bitki ve cansız adını alan şeylerin bizim gözümüzde ruhaniyetleri vardır.
 
Ehl-i keşfin (sûfilerin) gözünde her şey canlıdır ve konuşma yetisine sahiptir.

Sûfi Pir Muhyiddin İbn Arabi (ö. 1240), Futûhât


Sufi ile Terapist


 

 Mevlevîler "kapıyı kapamak" deyimi yerine "kapıyı örtmek" deyimini kullanırlar.

 Çünkü Mevlevîler kimseye kapı kapamamak gerektiğine inanırlar.
 
Gene Mevlevîler "lambayı söndürmek" yerine "lambayı dinlendirmek" deyimi 

kullanırlar. Çünkü Mevlevîlere göre söndürmek sözcüğü ortadan kaldırmayı 

çağrıştırmaktadır, halbuki ışık/aydınlık, karanlıktan iyidir.
Kapamak ve söndürmek yerine "sırlamak" sözcüğü de kullanılır Mevlevîlerde.


Sufi ile Terapist


 Geceleyin yürü!.. Zira gece, sırlar rehberidir, herkes uyurken ilâhi aşkın sırları, 

mânâ tadları gönle gelir.
 
Çünkü geceleyin gönlümüzün kapıları açılır, yapılan işler, ellerin gözünden 

gizlenir.
 
Geceleyin, gönlümüz aşk ile, gözlerimiz ise uyku ile karışmış olduğu halde, bizim 

yarin güzel yüzü ile işimiz vardır, buluşmamız kavuşmamız vardır.


Mevlana, Rubailer


Sufi ile Terapist


 Zahirde şehit ancak savaşta öldürülmekle olur. 

 Hakikatte şehit nefsin şehvetlerini (: şeytani egomuzun arzularını) öldürmekle 

olur. 

Ebu Abdurrahman es-Sülemî (ö. 1021)

Sufi ile Terapist


Ateş de aşk ve ölüm gibi, sadece öz nefiste idrak edilebilecek tecrübelerden.

Kimse kimsenin yerine yanmıyor 


ve 


kimsenin yangını kimsenin yangınına uymuyor.

Nazan Bekiroğlu/Mor Mürekkep


Bilmez İsen Biliri,


Bilen Bilir Biliri, 

Bilmeyen Ne Bilir Biliri? 

Bilmez İsen Biliri,

Bulagör Bir Biliri

Bu Sûfi sözü, hakikat sırrına yetkin insanların vakıf olduğunu, 

bilmeyenin ise bundan mahrum kalacağını ve
bilmeyenin bir bilene tâbi olup öğrenmesi gerektiğini anlatır.
Bilmeyen talib, bilen ise Mürşiddir.

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü


Sufi ile Terapist


 Duygusuzların yoldaşlığı çok zararlıdır, haramdır. 

Bilgisizlerin yoldaşlığı büsbütün haramdır.

Şems-i Tebrizi (ö. 1247), Makalat


Allah


 Zikrin en büyüğü, en büyük isim olan Allah ismidir. 
 
Bu zikir "Allah! Allah! Allah!..." diyerek buna başka kelime ilave etmeksizin 

zikretmektir.

İbn Arabi (Ö. 1239)/Nurlar Risalesi

Resim: Cerrahi Dervişler Muzaffer Ozak üstadın riyasetinde Fransa'da yaptıkları 

zikir ayininden bir görüntü

Nefs


 Nefs, içimizdeki şeytan; psikolojik huzursuzluğumuzun, ötelere yönelik 

umutsuzluğumuzun başlıca sorumlusu.

 Ama bir de içimizde "yüceler yücesinden bir nefes" var: Ruh. 

 Huzura ve umuda yolculuk mu istiyoruz; öyleyse ruhumuzu hareket
e geçirmenin 

zamanı geldi demek.

 Sûfi Yolu, huzur ve umut yoludur.

Sufi ile Terapist


Sen bile kendini gıyaben tanırken dar zamanlara koskoca sevdalar 

sığdıramazsın.

Susmasını bil!
 
Korkma! 

Susmak, yaranı unutmak için kaçtığın mağara değildir. 

Sustuğun kadar sevdalısın. Sinan Yağmur/Aşkın Gözyaşları

Sufi ile Terapist


Aşkın gönlüm yağmaladı

N'olsam gerek şimden geri

Bir od bıraktın canıma

Yansam gerek şimden geri


Yunus Emre (ö. 1321)