English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

29 Ekim 2012 Pazartesi

Sûfi Yolu'nun amacı


Fotoğraf: Sûfi Yolu'nun amacı “insanı aslına döndürmektir”
* Tasavvuf, insanın en derin ıstıraplarını kaynağında Allah’tan ayrılığı bulmaktadır. 
* ... insanlar henüz insan olarak mevcut değillerken, Allah’ta mevcut idiler…
* Yaratılıştan önceki bu hal içerisinde sonsuz bir mutluluk ve tamlık vardır.
* Yaratılış, insanın ezeli ve ebedi olandan kopması, böylece birlik ve tamlığı yitirmesi anlamına gelmektedir...
* Allah ile birlik hali insanın ilk hali olduğuna göre tasavvufi tecrübe de daha bu dünyada iken bu asla dönüş anlamını taşımaktadır.

Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Ankara-1996, s. 347

Paylaşım: Ali Rıza Bayzan

Sûfi Yolu'nun amacı “insanı aslına döndürmektir”

* Tasavvuf, insanın en derin ıstıraplarını kaynağında Allah’tan ayrılığı bulmaktadır. 

* ... insanlar henüz insan olarak mevcut değillerken, Allah’ta mevcut idiler…
* Yaratılıştan önceki bu hal içerisinde sonsuz bir mutluluk ve tamlık vardır.
* Yaratılış, insanın ezeli ve ebedi olandan kopması, böylece birlik ve tamlığı yitirmesi anlamına gelmektedir...
* Allah ile birlik hali insanın ilk hali olduğuna göre tasavvufi tecrübe de daha bu dünyada iken bu asla dönüş anlamını taşımaktadır.Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Ankara-1996, s. 347


Güvercin gerdanlığıEndülüslü bilgin İbn Hazm'ın (ö. 1064) ünlü kitabı Güvercin Gerdanlığı, gerçek aşk'ı bulmanın yollarını anlatır. 
Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir, Güvercinin Kaybolan Gerdanlığı adlı filmi ile İbn Hazm'ın bu eşsiz kitabını filme aktarmış.


Ömer Hayyam


Dostum boş yere dünya gamını yeme; 

boş yere şu yıpranmış dünyanın derdiyle dertlenme; 
olan oldu, geçen geçti; olmayansa daha belirmedi; 
hoş olmaya bak; olanın, olmayanın gamına dalma.Ömer Hayyam 
(Şair, düşünür. Ö. 1131 ) Çev., Abdülbaki Gölpınarlı
Sûfi ile Terapist

Aşk* Aşkın belası öyle tatlı bir bela ki, ezelde başlamış olup ebede kadar uzanacaktır.

* Nitekim ruhlarımız, "Elestü bi-Rabbi-küm?" sorusuna karşılık olarak "Evet" anlamına gelebilecek pek çok kelime arasından "Bela"yı seçmiştir. 
* Kul, belayı kendisi istemeyince Allah neden versin ki?!.. Velev aşkın belası da olsa!..*İskender Pala, Kitab-ı Aşk, İst.-2009, 11. bası, s. 81* Yazar "evet" anlamına gelen bela ile "dert" anlamına gelen bela sözcüğü arasında bağ kuruyor.
Sûfi ile Terapist

Aşıklık nedir?


"Âşıklık nedir?" diye sordu biri.

Dedim, "Bu konularda bana sorma,
Benim gibi olursan bilirsin
O seni çağırınca anlatırsın hikayesini"Mevlana Celaleddin Rumi (Sufi Pir v. 1273)
aktaran: William Chittick, Tasavvuf, çev., Turan Koç, İst.-2003, İz Y., s. 145


12 Ekim 2012 Cuma

psikoterapi ve din

Fotoğraf: PSİKOTERAPİ ve DİN
Gelmiş geçmiş en büyük psikoterapistlerinden sayılan Jung (ö. 1961) psikoterapi ile din arasında ilginç bir ilişki kurar:
* “Dinler nedir? Dinler ruhsal tedavi sistemleridir.
* Peki bizler, biz ruh hekimleri ne yaparız? İnsan aklı ya da insan ruhunda baş gösteren hastalıkları tedaviye çalışırız.
* Dinlerin de yaptığı bizimkinden farklı değildir.
* Dolayısı ile Tanrı için, bir tedavi edicidir diyebiliriz. Bir tedavi edici, bir hekimdir Tanrı. Hastaları iyileştirir, ruhsal bozuklukları düzeltmeye çalışır. İşte bu bizim psikoterapi diye nitelediğimiz uğraştır.
* Hatta din için psikoterapi sistemlerinin en gelişmişidir dersek, pratikte büyük bir gerçeği dile getirmiş oluruz.”
 
Carl Gustav Jung, Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri, çev., K. Şipal, İst.-2000, s. 214

Sizce Jung haklı mı arkadaşlar?

Paylaşım:  Bayzan


PSİKOTERAPİ ve DİN
Gelmiş geçmiş en büyük psikoterapistlerinden sayılan Jung (ö. 1961) psikoterapi ile din arasında ilginç bir ilişki kurar:
* “Dinler nedir? Dinler ruhsal tedavi sistemleridir.
* Peki bizler, biz ruh hekimleri ne yaparız? İ
nsan aklı ya da insan ruhunda baş gösteren hastalıkları tedaviye çalışırız.
* Dinlerin de yaptığı bizimkinden farklı değildir.
* Dolayısı ile Tanrı için, bir tedavi edicidir diyebiliriz. Bir tedavi edici, bir hekimdir Tanrı. Hastaları iyileştirir, ruhsal bozuklukları düzeltmeye çalışır. İşte bu bizim psikoterapi diye nitelediğimiz uğraştır.
* Hatta din için psikoterapi sistemlerinin en gelişmişidir dersek, pratikte büyük bir gerçeği dile getirmiş oluruz.”

Carl Gustav Jung, Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri, çev., K. Şipal, İst.-2000, s. 214

Sizce Jung haklı mı arkadaşlar?Ali Rıza Bayzan

ekim yağmurları

Fotoğraf: Her şeyin gerçek ve kalıcı olanı, kendi içinde bulduğundur. 

Serdar Özkan, Kayıp Gül "Ekim Yağmurları"

Ahmet Yavuz Balcıdostumuzun seçkisi


Her şeyin gerçek ve kalıcı olanı, kendi içinde bulduğundur. 

Serdar Özkan, Kayıp Gül "Ekim Yağmurları"