English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

7 Aralık 2011 Çarşamba

YÜKLEDİĞİN ANLAM


YÜKLEDİĞİN ANLAM

 Yaşadığın acıları anlamlandırabilirsen yaşama enerjisine dönüştürürsün.
 
Yok yaşadığın zevkleri anlamlandıramazsan varoluşsal boşluğa düşersin.

 Yüklediğin anlamdır aslında hayattan aldığın geri bildirimler.

NE OLDU?


NE OLDU? 

Kimsede dostluk ve arkadaşlık göremiyorum. 

Dostlara ne oldu? 

Ne zaman bitti sevgi?
Dostlara ne oldu?
Âbıhayat karardı.
Ayağı uğurlu Hızır nerede?
Yitirdi rengini gül;
Bahar rüzgârlarına ne oldu?


Hafız-ı Şirazi (Sûfi şair. XIV. yüzyıl)

Mısri Niyâzi -Arzularsın-


Tasavvuf


Tasavvuf'tan dilimize geçen pek çok deyim vardır. 

İşte yol eksenli deyimler: 

 Yolsuz, Yolsuzluk: Tarikata uymayan bir iş yapmak.

 Yol Vurmak: Ehil olmadığı halde, şeyhlik iddiasında bulunmak. Bu kişilere yol 

vurguncusu denir. 
 
Yolca Giden Yorulmaz: Tarikatın metotlarına tam anlamıyla uyan kişi, yorulmaz, 

hedefine az zahmetle kavuşur. 

 Yol-İz Bilmez, Yol-Yordam Tanımaz: Bu, tarikat edebinden yoksun müridler için 

kullanılır.
 
Yoldan Çıkmak: Tarikattan çıkmak.
 
Yolda Kalmak: Tarikatta ilerlemenin durması, müridin feyzinin kesilmesi.

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Yol maddesi


Allah ile insan arasında 4 engel !!!


Sûfi Şebüsteri'ye göre Allah ile insan arasında 4 engel vardır; bu engelleri aşan kimse 

Allah ile konuşmaya layık olur:

 İlk engel, bedenin ve elbisenin kirli oluşudur, onları arıtmak gerek. 

 İkincisi gönüldeki günah ve vesvesedir, gönlü de onlardan arıtmak gerek. 

 Üçüncü temizlik, pis huyları terk etmektir. İnsan, kötü huylarla hayvana döner. 

 Dördüncü temizlik de şu: Sırrı Allah'tan başka her şeyden arıtmak gerek…
 
yolcu, bu temizlikle yol alır, erişilecek makama erişir.

Kim bu temizliğe sahip olursa Allah ile konuşmaya lâyık olur.

Şebüsteri (ö. 1340), Gülşen-i Raz


“Ene'l-Hakk/Ben Hakk’ım


 “Kimdir o “Ene'l-Hakk/Ben Hakk’ım” diyen? Ne dersin… o nurlara gark 

olmuş, nurlanmış kişi saçma mı söyledi?”

 Ene'l-Hakk, mutlak olarak sırları açığa vurmaktır, Hakk’tan başka kim Ene'l-

Hakk 

diyebilir?

 Âlemin bütün zerreleri Mansur gibi Ene'l-Hakk demektedir… Sen, onları ister 

sarhoş say, ister mahmur!

Şebüsteri (ö. 1340), Gülşen-i Raz


Aşk


 Bu bizim sarhoşluğumuz, kırmızı şaraptan değildir.
 
Bizim şarabımız, aşk kadehinden başka yerde bulunmaz. 

 Sen, benim şarabımı dökmek için geldin. 
 
Fakat ben, görünmez bir şarabın sarhoşuyum, bu sebeple benim şarabımı görüp 

dökemezsin.

Mevlana, Rubailer


Gurur


Güya adımız ayık, ama gurur kadehinin sarhoşlarıyız.

Hafız-ı Şirazî (Sûfi şair. XIV. yüzyıl)


Varoluşsal BoşlukÜnlü psikoterapist Viktor E. Frankl’a (ö. 1997) göre çağımızın hastalığı "varoluşsal 


boşluk"tur. Frankl’a göre varoluşsal boşluk kendini üç biçimde ifade eder:

*

 Depresyon (Ruhsal zorlanma),

* Saldırganlık (Kendine dönük saldırganlık olan intiharı da kapsar),

* Madde bağımlılığı (uyuşturucu bağımlılığı gibi)

Varoluşsal boşluk, yaşamın anlamı ve amacıyla ilgili soruların cevapsız kalmasıyla 


ilgilidir. Bu sorulara odaklanan Sûfi ile Terapist'in birbirine 

söyleyebileceği çok şey vardır.Ali Rıza Bayzan'ın basım aşamasındaki "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından


Resim: Edward Munch’un 1893'te insan türünün varoluş kaygısını betimlediği tablo
 —
Büyük İnsan


Büyük insan ruhu dostlukta bulunan ve dost arayan ruhtur. 
...
Yalnız sevdiği varlıkta kendi yarımını arayanlar samimi ve büyük ruhlardır...

Nurettin Topçu (Düşünür/Mutasavvıf. ö. 1975
NAAT


Açılsın gök kapıları,

Açılsın perdeler, kat kat!

Çöllere dökülsün yıldızlar;

Dizilsin yollarına

Yetimler, günahsızlar!

Çöl gecelerinden, yanık

Türküler yapan kızlar

Sancağını saçlarıyla dokusun;

Bilal-i Habeşi sustuysa

Ezanlarını Davud okusun!

Konsun- yine- pervazlara

Güvercinler;

“Hu hu”lara karışsın

Aminler..

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!


Arif Nihat Asya (ö. 1975) Naat