English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

6 Aralık 2011 Salı

ZÂLİM MİSİN!?


ZÂLİM MİSİN!?


Sûfi Dili'nde zâlim 
Bela gelince feryad eden, 
gaflet ve alışkanlık üzere ibadet eden, 

Allah'ı kalbten değil dilden zikreden, 
Allah'ı dünyevî sebeplerden dolayı seven 

kişiye denir.


Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,

zâlim maddesi

TASAVVUF


Çünkü sırlar ve hakikatler her kaba sığmaz. 

Ham olan, pişmişin halinden anlamaz. 

İlahi hakikatlerin üzerinden örtü kaldırılırsa kargaşa çıkar. 

Mesela Hallac'ın başına gelenleri, mecazı anlamayanların nasıl bir kargaşa ile cihanı fitneye 

verdiklerini düşününüz. 

Bu yüzdendir ki tasavvufun 

meyhane (=tekke veya kâmil mürşidin gönlü)
meyhaneci (=mürşid),
şarap (=marifetullah),
kadeh (=dervişin kalbi) veya yanak (=tecelli nuru),
ben (=gayb âlemi),
dudak (=Allah'ın birliği, vahdet) gibi bir mecaz dili vardır.

İskender Pala/Kuş Dili 30 Kasım 2011 Zaman