English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından

This is default featured slide 4 title

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

Sufi ile Terapist Kitabı Çıktı

Ali Rıza Bayzan'ın yakında yayımlanacak olan "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından.

5 Aralık 2011 Pazartesi

FUZULİ: HZ HÜSEYİN


FUZULİ: HZ HÜSEYİN


 Zaman, ülke bağına zülum tohumunu ekti. 
Zâlim devrân, cefasını açıkça gösterdi de, 

Yezid’in ikbal sancağını yüceltip, 
Hazret-i Muhammed Mustafa’nın soyuna keskin kılıç çekti. 
Ey Tanrım! Bu yanılgıdan ötürü, devrân, sonsuza dek üzülmez mi? 
Allahım! Ettiği cefadan dolayı, zaman ceza günü utanmaz mı?


Orijinali:
Zulm tohmın ekdi bâğ-ı mülke devr-i rûzgâr
Cevr resmin kıldı devrân-ı sitem-ger âşkâr
Râyet-i ikbâlini kıldı Yezîd’ün ser-bülend
Çekdi âl-i Mustafâ kasdına tîğ-i âb-dâr
Bu hatâdan tâ ebed çekmez mi yâ Rab infi’âl
Bu cefâdan rûz-i haşr olmaz mı yâ Rab şerm-sârFUZULİ, HADÎKATÜ’S-SÜ’EDÂ (ERENLER BAHÇESİ)Aşk MektubuEy sevgili 

Gücümle orantılı olmayan yükü 

Yüklersen omuzlarıma, taşıyamam 

Kalbi dirilten aşkı ise 

Hiç eksik etme benden 

Hürriyetsiz yaşarım da 

Aşksız yaşıyamamAşk Mektubu / Bahattin Karakoç
VECD


VECD

Sûfi Yolu'nda vecd olayı üç boyutta ele alınır:
 
Tevâcüd, 
kemale ermemiş bir dervişin kendi çabasıyla

 kendinden geçme çalışmasıdır.
 
Vecd, 

dervişin kendi iradesi dışında kalbine tesadüf eden bir hal nedeniyle kendinden 

geçmesidir.
 
Vucûd ise, 

dervişin kendi benliğinden tümüyle geçip değil yalnızca hakikati hissettiği haldir.

Fotoğraf: Dervişler zikirde vecd halinde. Iason Athanasiadis

Ali Rıza Bayzan'ın basım aşamasındaki "Sûfi ile Terapist" adlı kitabından


Vecd


Vecd, bilinçaltı ve bilinçdışı bilinçle birlik halinde işlediği tüm benliği içerir. 

Böylece us-dışı (: irrasyonel) değil daha çok us-üstü (: suprarasyonel) dür. 

Vecd, entelektüel, iradi ve duygulanımsal işlevlerin hep birden rol almalarını sağlar.

Rollo May (Varoluşçu piskolog. Ö. 1994)